天道会 剛柔流 Tendokai Gojuryu

"En träningsmetod där alla ska kunna utveckla sina sinnen och sin kropp efter egen förmåga, i en atmosfär som präglas av vänskap och respekt för varandra."

Vår verksamhet

Karate är en självförsvarskonst som kommer från ön Okinawa. Idag tränas och utövas karate olika beroende på stil, organisation och syfte med träningen. Vår klubb heter Tendokai Gojuryu Karatedo Förening. Vi är medlem i Svenska Karateförbundet och därmed Riksidrottsförbundet. Inom Tendokai prioriterar vi de mentala aspekterna före de fysiska och tekniska, utan att göra avkall på varken teknik- eller självförsvarsträning. Huvudsyfte med vår träning är att med hjälp av karate utveckla både mental och fysisk styrka, upprätthålla god hälsa samt söka en harmoni med sig själv och sin omgivning. Vi strävar efter att förena den anrika självförsvarskonsten med en nyttig och omväxlande fysisk aktivitet. I vårt träningssystem ingår även kobudo, dvs träning med redskap som t ex stav (jap. bo eller kon). Karate kan utövas praktiskt taget av alla oavsett kön och ålder. Vår verksamhet är inte tävlingsinriktad. De som vill kan dock tävlingsträna som komplement till den ordinarie träningen. Verksamheten leds av vår japanske mästarinstruktör Kanenobu Iryo, 9 dan. Vi har flera erfarna, högt graderade och av Svenska Budoförbundet utbildade instruktörer.

Träningsinformation hösten 2021, våren 2022

Vi tränar i Klamparhallen, Pipersgatan 43, på Kungsholmen, nära Kungsbron. Närmaste T-banestation är Rådhuset. Busslinje nr 1, hållplats Kungsbroplan. Det går bra att börja när som helst under terminen. Provträning 1-2 ggr utan avgift. Höstterminen startar fredagen 27:e augusti, sista träningstillfälle är fredagen 17:e december. Vårterminen startar fredagen 14:e januari, sista träningstillfälle är fredagen 10:e juni. Träningsdagar för ungdom och vuxna är tisdagar 19.30-21.00 och fredagar 17.30 - 19.30. Terminsavgift är för studerande 1000 kr och för övriga 1200 kr. Avgiften inkluderar idrottsskadeförsäkring i Folksam. Betalas till Tendokai Gojuryu, bankgiro: 527-4519. Anmälan och information i samband med träning. VÄLKOMMEN ATT TRÄNA MED OSS!

Träning

Ett vanligt träningspass är ca 1,5 - 2 timmar långt och består huvudsakligen av följande moment:

 • Kort sittande meditation - Makuso
 • Sittande hälsning - Zarei
 • Uppvärming - Yobi undo
 • Gymnastik - Yunbi undo
 • Grundteknikträning - Kihon
 • Formövningar - Kata
 • Självförsvarskombinationer och olika sparringsmetoder - Kumite
 • Styrketräning - Hojo undo
 • Nedvarvning - Seiri undo
 • Kort sittande meditation - Makuso
 • Sittande hälsning - Zarei

Tendokai Gojuryu Karatedo Allians

Vi samverkar i en allians med elva andra Gojuryu-klubbar där du kan provträna, gästträna och bekanta dig med karate, nämligen:

Om du redan tränar och vill hålla dig uppdaterad om t.ex. gemensamma träningsläger eller andra aktiviteter, så kan du söka medlemskap i vår Facebook-grupp. Gruppen finner du här.

Behöver du kontakta oss via e-post? Skicka då ditt mejl till info@tendokai.se.

Karates historia

Karate är en självförsvarskonst från ön Okinawa i Japan. Ordet "Karatedo" består av tre tecken, Kara(空) som betyder tom, Te(手) som betyder hand och Do(道) som betyder väg eller metod. Karatedo har sitt ursprung i de inhemska teknikerna från Okinawa som kallades Te eller Okinawate. I och med att handelsutbytet med Kina som tog fart i slutet av 1300-talet upptogs även delar från de kinesiska stridskonsterna. Detta resulterade i att termen 'Te' ersattes av Tode eller 'kinesisk hand'. Från år 1879 började det japanska inflytandet ta överhanden. Under första hälften av 1900-talet ersattes termen Tode av den nuvarande formen Karatedo.

De tre karateskolorna i början av 1900-talet benämndes Shurite, Nahate och Tomarite. Dessa har så småningeom utvecklats till flera olika stilar, ryu, vilka i sin tur get upphov till många varationer, ryuha, och fraktioner, kaiha, inom de olika stilarna. Den karatestil som vi tränar heter Goju stilen (jap. Gojuryu). Stilen grundades på Okinawa av den legendariske karatemästaren Chojun Miyagi (1888-1953). Gojuryu tillhör sk Nahatestilar där en förgrundsgestalt var Chojun Miyagis läromästare Kanryo Higaonna (1853-1915).